ES parama verslui

ES parama verslui

ES parama verslui teikiama įvairiomis formomis (negrąžintina parama, lengvatinė paskola, rizikos kapitalas) skirtingiems įmonių plėtros poreikiams tenkinti: įsigyti naujus gamybos įrenginius, statyti ar rekonstruoti gamybinius pastatus, įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą, vykdyti tarptautinę rinkodarą.

ES parama verslui 2014-2020 metais

ES parama verslui 2014-2020 m. laikotarpyje teikiama pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programą. Šiame laikotarpyje ES parama verslui skiriama gamybos ir paslaugų įmonėms, kuriančioms darbo vietas, didinančioms darbo našumą, plečiančioms eksporto rinkas, diegiančioms švarios gamybos technologijas ir elektronines verslo procesų valdymo sistemas.

Mes konsultuojame įmones, kokius reikalavimus pagal konkrečią paramos sritį ir jos taisykles reikia atitikti, kad ES parama verslui būtų skirta. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui rengiame dokumentus paramai.

Dokumentai paramai

ES paramos verslui dokumentus rengiame pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus. Dokumentus paramai gauti sudaro: nustatytos formos paraiška, verslo planas, finansinės ataskaitos, pažymos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai, kita ES paramai verslui gauti reikalinga informacija.

Po paraiškos pateikimo, esant poreikiui, papildome ir patiksliname dokumentus pagal Lietuvos verslo paramos agentūros pastabas. Jei klientas pageidauja, projekto įgyvendinimui gavus paramą teikiame projekto administravimo paslaugas.

 

Pagrindinės ES paramos verslui kryptys

Regio Potencialas LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų pajėgumus, didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių ir Kauną...

Eco Inovacijos LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos inovacijas, kurias įdiegus sumažėja atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, optimizuojami energetiniai procesai...

Naujos galimybės LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms, finansuojant jų dalyvavimą ir produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių ir įkainį...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt