ES parama E-verslas LT

E-verslas LT

ES parama verslui pagal priemonę „E-verslas LT“ skirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijoms diegiant elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ar paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, pvz., klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir pan., panaudojant informacines ir ryšių technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje.

Pareiškėjai

Priemonės „E-verslas LT“ tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios gamybos ar paslaugų veiklas (bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai) bei neteikiančios elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų.

Paramą pagal priemonę „E-verslas LT“ gali gauti įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų turinčios įmonės kategorijai.

Verslo planas

Paraiškoje pagal priemonę „E-verslas LT“ turi būti pagrįstas planuojamų diegti e-verslo procesų reikalingumas, įvertinta jų įtaka įmonės darbo našumo augimui, suprognozuoti darbo našumą lemiantys įmonės finansiniai rodikliai 3 metams po projekto įgyvendinimo. Projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 18 mėnesių.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę „E-verslas LT“ tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

- kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 1 300 Eur vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviatūra. Lizingo būdu įsigyta kompiuterinė įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos nuosavybės teise turi priklausyti projekto vykdytojui; 
- rinkoje esančios programinės įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
- patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;
- tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

E-verslas LT paramos dydis

Didžiausia paramos suma pagal priemonę „E-verslas LT“ – 35 000 Eur vienam projektui, minimali – 3000 Eur. Parama gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų vertės be PVM vidutinei įmonei, iki 60 proc. – labai mažai ir mažai įmonei.

Projektų atranka

Paraiškoms pagal priemonę „E-verslas LT“ yra taikomi ne tik tinkamumo, bet taip pat 2 naudos ir kokybės vertinimo kriterijai, išreikšti balais: darbo našumo augimas ir santykis tarp darbo našumo (trečiais metais po projekto) ir prašomos paramos sumos. Maksimalus balų skaičius – 100, balai suteikiami lyginant įmonių pateiktas paraiškas ir jų rodiklius tarpusavyje.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „E-verslas LT“, turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą buvo naudotas finansavimas ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Būtina sąlyga įmonėms, ketinančioms pasinaudoti parama pagal priemonę „E-verslas LT“ – įsipareigoti ir pasiekti įmonės darbo našumo padidėjimą per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Regio Invest LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Invest LT+“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų pajėgumus, didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą...

Eco Inovacijos LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos technologijas, kurias įdiegus sumažėja atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, optimizuojami energetiniai procesai...

Naujos galimybės LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms, finansuojant jų dalyvavimą ir produkcijos pristatymą tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių ir įkainį...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt