ES parama naujos galimybės

Naujos galimybės LT

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Finansuojamas vienos arba grupės įmonių dalyvavimas ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių.

Pareiškėjai

Priemonės „Naujos galimybės LT“ tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios gamybos ar paslaugų veiklas (bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimai).

Paramą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ gali gauti įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų turinčios įmonės kategorijai.

Verslo planas

Paraiškoje pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ turi būti pagrįstas dalyvavimo tarptautinėse parodose prisidėjimas prie prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų, suprognozuoti įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto rodikliai 3 metams po projekto įgyvendinimo. Projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 24 mėnesius.

Tinkamos išlaidos

Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

- projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos; 
- stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje;
- tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio išlaidos.

Naujos galimybės LT paramos dydis

Didžiausia paramos suma pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ – 45 000 Eur vienam projektui, minimali – 5000 Eur. Parama gali sudaryti iki 50 proc. tinkamų projekto išlaidų. Tinkamų išlaidų dydis projektui nustatomas pagal tarptautinių parodų, kuriose numatoma dalyvauti, skaičių ir fiksuotus įkainius vienai parodai konkrečioje šalių grupėje (nuo 10 238 Eur iki 11 508 Eur be PVM vienai parodai).

Projektų atranka

Projektams pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ yra taikomi naudos ir kokybės vertinimo kriterijai, išreikšti balais: 
1) projekto efektyvumas, kuris skaičiuojamas kaip santykis tarp įmonės pačios pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos paramos sumos;
2) šalis, kurioje vyks užsienio tarptautinė paroda.

Maksimalus balų skaičius – 100, privaloma minimali balų suma yra 40, balai suteikiami lyginant visų įmonių pateiktas paraiškas ir jų rodiklius tarpusavyje.

Papildomi įsipareigojimai

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, turi įsipareigoti ir pasiekti įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimą per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Paraiška „Naujos galimybės LT“ finansavimui

Paraiškos gauti ES paramą verslui „Naujos galimybės LT“ renkamos nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. kovo 4 d.

Norintys gauti ES paramą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir priedus. Jei Jums reikia pagalbos rengiant paraišką - skambinkite Raimondai (tel. 8-652-81471) arba parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

Regio Potencialas LT

 

ES parama verslui pagal priemonę „Regio Potencialas LT“ skirta didinti mažų ir vidutinių įmonių gamybos ir paslaugų pajėgumus, didinant įmonės darbo našumą. ES parama verslui teikiama projektams visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių ir Kauną...

Eco Inovacijos LT+

 

ES parama verslui pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ skiriama įmonėms, investuojančioms į švaresnės gamybos inovacijas, kurias įdiegus sumažėja atliekų, naudojamos mažiau toksiškos medžiagos, optimizuojami energetiniai procesai...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt