ES paramos naujienos

Ar reikalingas poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms?

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Teikiant paraiškas pagal Lietuvos 2014-2020 kaimo plėtros programos priemones jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, smulkių ūkių plėtrai, investicijoms į žemės ūkio valdas (ūkių modernizavimui) tam tikrais atvejais iki paraiškos pateikimo turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir su paraiška pateikta poveikio aplinkai vertinimo išvada.

Pirmiausia, tai aktualu tiems ūkininkams, kurie planuoja laikyti daugiau kaip 200 gyvulių, nepriklausomai nuo jų dydžio – taigi, poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms, triušiams, kitiems žvėreliams reikalingas kaip ir karvėms, avims, kitiems stambiems gyvuliams. Taip pat nesvarbu, kada planuojama daugiau kaip 200 gyvulių laikyti – iš karto, po metų, po 5 metų. Šiuo atveju, poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms ir kitiems gyvūnams reikalingas todėl, kad tokia planuojama veikla patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede esantį veiklų sąrašą, 1.2 veikla „Kitų naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių)“.

Kad būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms ir kitiems gyvūnams, ūkininkas turi kreiptis į poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją – atitinkamą kvalifikaciją turinčią įmonę ar fizinį asmenį, jų sąrašus galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=4294.

Parengtus poveikio aplinkai vertinimo dokumentus reikia pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (teritoriniam skyriui, kontaktai www.gamta.lt interneto svetainėje), kuri priims sprendimą - ar toliau vykdyti išsamų poveikio aplinkai vertinimą, ar toks poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms ir kitiems gyvūnams neprivalomas ir pateiks tai patvirtinančią išvadą.

Dažniausiai parengiama išvada, kad išsamus poveikio aplinkai vertinimas šinšiloms neprivalomas, tačiau net ir tokia procedūra gali užtrukti kelis mėnesius. Jeigu priimamas sprendimas, kad reikalingas išsamus poveikio aplinkai vertinimas (pvz. ūkis yra saugomose teritorijose), dokumentų gavimas trunka dar ilgiau. Todėl ūkininkai, planuojantys teikti paraiškas paramai gauti ir ketinantys auginti daugiau kaip 200 gyvulių (įskaitant triušius, šinšilas, avis), turėtų iš anksto pasirengti dokumentus ir gauti poveikio aplinkai vertinimo išvadą.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūrą turės atlikti taip pat ir ūkininkai, planuojantys vienu metu auginti daugiau kaip 10 000 vištų, broilerių, kitų paukščių. Jeigu per metus planuojama iš viso užauginti, pvz. 20 000 paukščių, bet jie auginami 4 auginimo ciklais – po 5000 paukščių vienu metu, tai tokiam ūkiui poveikio aplinkai vertinimo procedūra nereikalinga.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt