ES paramos naujienos

Partnerystės sutartis ES paramos projektuose

Partnerystės sutartis ES finansuojamuose projektuose reikalaujama, kai projektą planuoja vykdyti pareiškėjas ir vienas ar keli partneriai. Partnerystės sutartis yra vienas iš privalomų dokumentų kaimo plėtros priemonių (pvz. smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimo), ES investicijų programos priemonių (pvz. institucinės globos sistemos pertvarkos, neformaliojo ugdymo įstaigų, mokyklų tinklo) projektuose.

Partnerystės sutarties objekte apibrėžiama, pagal kokią paramos priemonę planuojamas vykdyti projektas, kas yra pagrindinis už projekto įgyvendinimą, administravimą ir priežiūrą atsakingas asmuo.

Toliau sutartyje šalys įsipareigoja prisiimti pareigas, susijusias su parama projektui įgyvendinti, ir jų laikytis iki projekto įgyvendinimo kontrolės laikotarpio pabaigos.

Dažniausiai nustatomos tokios pagrindinės pareigos:

- įgyvendinti projektą taip, kaip numatyta projekto paraiškoje ir projekto vykdymo sutartyje;
- bendradarbiauti, teikti informaciją, susijusią su sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;
- pasiekti visus tikslus, rezultatus, numatytus projekto paraiškoje ir projekto vykdymo sutartyje;
- finansuoti projekto įgyvendinimą piniginiu įnašu arba prisidėti turtiniu įnašu;
- nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams.

Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendindamas projektą reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą; atstovauti visiems projekto partneriams projekto įgyvendinimo klausimais. Pareiškėjas ir partneriai įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti su asmenimis, įgaliotais juos kontroliuoti ir tikrinti, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją apie vykdomą projektą.

Partnerystės sutartyje taip pat apibrėžiama, kas yra konfidenciali informacija, nustatomos sutarties nutraukimo sąlygos, informacijos apsikeitimo būdai.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt