Investiciniai projektai

Investiciniai projektai

Rengiame investicinius projektus savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms (gimnazijoms, vaikų darželiams, kultūros, sporto centrams, tarnyboms, departamentams, muziejams ir kt.) siekiančioms finansuoti investicijas į viešąjį sektorių ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis.

Parengėme įvairios apimties investicinius projektus Ignalinos, Anykščių, Molėtų, Utenos, Rokiškio, Mažeikių, Klaipėdos, Jurbarko, Raseinių, Jonavos, Širvintų rajonų bei Klaipėdos ir Panevėžio miestų savivaldybių administracijoms ir jų biudžetinėms įstaigoms, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentui, Lietuvos geologijos tarnybai, Vaistų kontrolės tarnybai, viešosioms įstaigoms.

Investicinių projektų sritys

Esame sukaupę investicinių projektų rengimo patirtį švietimo, kultūros, sporto bei transporto infrastruktūros, miesto ir kaimo plėtros, socialinės paramos, energijos taupymo ir kultūros paveldo tvarkymo srityse. Pagal mūsų parengtus investicinius projektus įstaigos vykdė investicijas ir gavo ES ir valstybės paramą miesto ir kaimo vietovių viešųjų erdvių (aikščių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių, poilsio zonų ir pan.) sutvarkymui, gatvių asfaltavimui ir apšvietimui, energijos taupymo priemonių diegimui.

ES ir valstybės paramą gavę investiciniai projektai taip pat buvo skirti kultūros namų, bibliotekų, darželių ir gimnazijų pastatų atnaujinimui (stogų keitimui ir šiltinimui, vidaus patalpų remontui, apšvietimo ir šildymo sistemų modernizavimui), įrangos įsigijimui, sporto salių ir aikštynų įrengimui ir plėtrai, socialinių būstų įsigijimui, kultūros paveldo tvarkybai ir pritaikymui turistams.

Reikalavimai investiciniams projektams

Investicinius projektus rengėme keliais ES paramos programavimo laikotarpiais, todėl esame gerai susipažinę su ES paramos lėšomis finansuojamų projektų rengimo reikalavimais. Taip pat seniai rengiame investicinius projektus finansavimui iš valstybės lėšų ir praktiškai žinome didėjančius reikalavimus šių investicinių projektų parengimui.

Investiciniai projektai ES paramai rengiami pagal patvirtintą metodiką ir galiojančius teisės aktus: CPVA patvirtintą Investicinių projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką ir skaičiuoklę, Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodiką ir Europos Komisijos dokumentus dėl investicinių projektų sąnaudų ir naudos analizės.

Investicinis projektas Valstybės investicijų programai (VIP) rengiamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašą (taikomas valstybės kapitalo investicijoms), apima specifines formas ir dalis. Pagal naujausius reikalavimus didesnės apimties projektams, pretenduojantiems į VIP finansavimą, taip pat taikoma CPVA patvirtinta Investicinių projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika.

Investicinių projektų pritaikymas

Investicinio projekto informacija yra glaudžiai susieta su projektiniu pasiūlymu ir paraiška ES paramai gauti, todėl investicinis projektas ES paramai gauti yra rengiamas pirmiausia, o investicinio projekto rezultatai ir išvados panaudojami pildant projektinį pasiūlymą ir paraišką.

Rengdami investicinius projektus finansavimui iš Valstybės investicijų programos visas reikalingas užpildytas finansavimo formas įtraukiame į investicinio projekto priedus, todėl įstaigoms nebereikia rengti jokių papildomų dokumentų paramai.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt