ES parama jaunųjų ūkininkų įsikurimui

Avininkystės ūkio įkūrimas

Avininkystės ūkių įkūrimui buvo parengtos paraiškos ir verslo planai ES paramai gauti pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Specializuoti avininkystės ūkiai, planuojantys auginti augalininkystės produkciją ūkio reikmėms, kuriasi vidutiniškai nuo 30 ėriavedžių. Mišrūs avininkystės ūkiai, besikuriantys mažesniuose žemės plotuose ir ketinantys kartu vystyti daržininkystės veiklą, kuriasi palaipsniui nuo vidutiniškai 6 iki 30 ėriavedžių.

ES paramos lėšos avininkystės ūkio įkūrimui buvo skirtos įsigyti ėriavedes ir kitas avis, tverti tvoras arba elektrinius aptvarus ganyklose, pirkti 110-115 AG traktorius, šienavimo techniką, avių kirpimo bei kitą avininkystei reikalingą įrangą.

Jaunųjų ūkininkų projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 30 001 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt