Investiciniai projektai

Investiciniai projektai kultūros paveldo srityje

Investicinius projektus kultūros paveldo srityje rengėme skirtingais ES paramos programiniais laikotarpiais, tačiau pagrindinis viešųjų investicijų į kultūros paveldo objektus tikslas išliko didinti šių objektų prieinamumą ir patrauklumą lankytojams.

Finansavimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ parengėme investicinį projektą „Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai“. Vykdant šį projektą planuojama išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldo objektą, atliekant pagrindinio pastato remontą, išsaugant jo vertingąsias savybes, priestato rekonstrukciją pritaikant jį kavinės veiklai, bei atviro tipo terasos, pritaikytos lauko renginiams, įrengimą ties Šventosios upės šlaitu.

Ankstesnis kultūros paveldo objekto Anykščiuose investicinis projektas „Anykščių miesto istorinės dalies rekonstrukcija, pritaikant turizmo poreikiams“ buvo parengtas finansavimui pagal 2007-2013 metų priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, todėl pagrindinė projektu siekiama ekonominė nauda buvo turizmo sektoriaus augimas regione. Tokios pačios naudos buvo siekiama ir pagal mūsų parengtus kultūros paveldo investicinius projektus Rokiškio rajone („Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas turizmui“ ir „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 pritaikymas turizmui“).

Geresnės sąlygos eksponuoti kultūros paveldo objektus, tuo pačiu didinant kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos patrauklumą, planuotos investiciniuose projektuose Klaipėdos rajone („Kultūros paveldo objektų tvarkyba: Ablingos memorialinio skulptūrų ansamblio atkūrimas“) ir Širvintų rajone („Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas“), kuriems finansavimo buvo skirtas pagal 2007-2013 metų priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt