Investiciniai projektai

Miestų plėtros investiciniai projektai

Miestų plėtros investicinius projektus parengėme Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Anykščių ir Ignalinos rajonų savivaldybių administracijoms, planuojančioms miestuose atnaujinti viešųjų erdvių infrastruktūrą, įrengti naujas ir atnaujinti esamas poilsio, laisvalaikio viešąsias erdves - parkus, skverus, aikštes, gerinti gyvenamąją aplinką daugiabučių namų rajonuose.

Šiaulių miestui investiciniai projektai parengti finansavimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų plėtra“. Suplanuotos 6 mln. Eur vertės investicijos Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (gatvių, skverų) rekonstrukcijai, atnaujinant viešųjų erdvių dangas, apšvietimą, želdynus, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles, saugaus eismo priemones, mažąją architektūrą. Saulės laikrodžio aikštės investicinis projektas apėmė aikštės infrastruktūros lankytojams, apšvietimo, „Šaulio“ skulptūros, amfiteatro atnaujinimo darbus.

Panevėžyje pagal parengtus investicinius projektus bus atnaujinama Nepriklausomybės aikštė, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, tvarkant želdynus, atnaujinant fontaną, apšvietimą ir mažąją architektūrą. Taip pat numatoma Panevėžio miesto gyventojų poreikiams pritaikyti Nevėžio upės pakrantę įrengiant lauko gimnastikos aikštelę, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, trūkstamą apšvietimą. Projektai finansuojami pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų plėtra“.

Pagal parengtą miestų plėtros investicinį projektą Jonavos mieste tvarkomos 8 teritorijos: įrengiami ir atnaujinami šaligatviai ir pėsčiųjų takai, atnaujinami miesto mikrorajonus jungiantys laiptai, platinamos automobilių stovėjimo aikštelės ir atnaujinama įvažiavimų danga prie renovuotų daugiabučių namų. Šių investicijų pagrindinis finansavimo šaltinis – ES struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas“.

Anykščių miestui parengtas miestų plėtros investicinis projektas apėmė 4 teritorijų sutvarkymą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams, akcentuojant aktyvaus laisvalaikio ir poilsio praleidimą lauke, išnaudojant turimą infrastruktūrą. Iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ finansuojamos sporto aikštelių įrengimas ir atnaujinimas, sporto aikštynų gimnazijose pritaikymas bendruomenės poreikiams, poilsio ir laisvalaikio zonų bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas prie esamos sporto/turizmo infrastruktūros.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijai parengėme investicinį miestų plėtros projektą, siekiant finansavimo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas“. Pagrindinės projekto investicijos nukreiptos į daugiabučių gyvenamųjų kvartalų kompleksinį sutvarkymą – 9 teritorijose aplink renovuotus daugiabučius namus tvarkomi įvažiavimai ir automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, 5 teritorijose įrengiamos poilsio ir vaikų žaidimo aikštelės.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt