Investiciniai projektai

Investiciniai projektai kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimui

Kaimo plėtros investicinius projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ parengėme Ignalinos, Mažeikių rajonų savivaldybėse. Pagal atliktą sąnaudų ir naudos analizę dažniausiai rekomenduota esamos inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo alternatyva.

Pagal parengtus investicinius projektus kaimo plėtrai savivaldybių administracijos planuoja atnaujinti arba pakeisti kaimo gyvenamųjų vietovių gatvių, šaligatvių dangą, įrengti trūkstamus pėsčiųjų takus ir gatvių apšvietimą, sutvarkyti viešąsias kaimo gyvenamųjų vietovių erdves prie mokymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, įrengti poilsio ir vaikų žaidimo aikšteles ne tik įrengiant veją, suoliukus, bet ir įsigyjant vaikų žaidimo, lauko treniruoklių įrangą. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius numatoma įrengti/atnaujinti turgavietes, viešuosius tualetus, atlikti pastatų konversiją pritaikant nenaudojamus pastatus bendruomenės reikmėms.

2007-2013 m. programiniu laikotarpiu parengėme įvairesnių kaimo plėtros sričių investicinius projektus pagal priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Kaimo plėtros programa) ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (Struktūrinės paramos veiksmų programa). Anykščių rajone parengėme vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo, kultūros namų rekonstrukcijos investicinius projektus, Jurbarko rajone – nuotekų valymo įrenginių, bendruomenės pastatų kapitalinio remonto, stadionų įrengimo ir gatvių apšvietimo, Klaipėdos rajone – kultūros paveldo objektų tvarkybos, lauko sporto infrastruktūros investicinius projektus.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt