Investiciniai projektai

Investiciniai projektai socialinio būsto plėtrai

Socialinio būsto plėtros finansavimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“ parengėme 6 investicinius projektus Raseinių, Jurbarko, Ignalinos, Anykščių, Molėtų ir Mažeikių rajonų savivaldybėse. Pagal atliktą sąnaudų ir naudos analizę geriausia projekto vykdymo alternatyva rekomenduota būstų įsigijimas, perkant aukštesnės energetinės klasės butus daugiabučiuose namuose, nedidelė dalis būstų numatyta įrengti rekonstruotame negyvenamosios paskirties pastate.

Atsižvelgiant į finansavimo limitus socialinio būsto plėtros investicijoms kiekvienai savivaldybei (nuo 0,2 iki 0,9 mln. Eur) ir būstų rinkos kainas regionuose, planuojama įsigyti nuo 15 iki 40 būstų, keliais etapais per 2-3 metus, pagerinant socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes apsirūpinti būstu.

Ankstesniu 2007-2013 m. ES programiniu laikotarpiu mūsų parengtuose investiciniuose projektuose socialinio būsto plėtrai (Jurbarko, Ignalinos rajonuose) buvo rekomenduotos ir įgyvendintos savivaldybėms priklausančių negyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo ir pritaikymo socialiniams būstams alternatyvos. Šie projektai teikė papildomą – gyvenamosios aplinkos pagerinimo – naudą, nes buvo sutvarkyti apleisti pramoninės ir kitos negyvenamosios paskirties pastatai miestuose.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt