Investiciniai projektai

Investiciniai projektai transporto infrastruktūrai plėtoti

Transporto infrastruktūros plėtros investicinius projektus parengėme savivaldybių administracijoms, siekiančioms ES finansavimo pagal priemones „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, „Kompleksinė ekologiškojo viešojo transporto plėtra“. Investiciniuose projektuose buvo įvertintas investicijų į transporto infrastruktūros plėtrą poreikis, įvertinti faktiniai ir prognozuojami eismo srautai remiantis vidutiniu metiniu eismo intensyvumu, atlikta transporto sektoriui būdingų socialinės ekonominės naudos ir kaštų veiksnių analizė (automobilių eksploatacijos kaštai, kelionės trukmė, eismo saugumas, triukšmo kaštai, aplinkos tarša ir kt.).

Transporto infrastruktūros plėtros investiciniuose projektuose nagrinėtos įvairios transporto infrastruktūros plėtros priemonės: Jonavos rajono savivaldybėje planuota asfaltuoti žvyrkelius kaimo vietovėse, Molėtų rajone – atnaujinti asfalto dangą važiuojamoje gatvių dalyje, įrengti šaligatvius, paviršinio vandens nuvedimo tinklus, Klaipėdos mieste – atnaujinti esamus ir įrengti naujus dviračių ir pėsčiųjų takus su žaliosiomis zonomis, poilsio vietomis.

Investicinių projektų pavyzdžiai

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt