Projektų administravimas

Virvytės upės ir tvenkinio krantų sutvarkymas

Projektas „Virvytės upės ir tvenkinio, esančio Biržuvėnų dvaro teritorijoje, krantų sutvarkymas ir būklės pagerinimas“ vykdytas ir finansuotas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Įgyvendinant projektą buvo valoma Virvytės upė ir jos tvenkinys, esantis Biržuvėnų dvaro teritorijoje, sutvarkomos pakrantės. Projekto vertė – 0,38 mln. Eur.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ teikė projekto įgyvendinimo priežiūros konsultacijas (projekto išlaidų atitikimo skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų-naudos principams priežiūra, projekto lėšų perkėlimas tarp projekto biudžeto eilučių, projekto finansavimo ir administravimo sutarties ar projekto pakeitimų rengimas, derinimas su įgyvendinančia institucija), viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo konsultacijas. Projekto trukmė – 2 metai.

Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt