Projektų administravimas

Daugiafunkcinio ugdymo centro steigimas

Projektas „Daugiafunkcinio ugdymo centro steigimas Kaltanėnų miestelyje“ vykdytas ir finansuotas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

Projekto metu atnaujintas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro mokyklos pastatas, esantis Kaltanėnų miestelyje, Mokyklos g. 17. Įsigyti universalaus daugiafunkcinio centro veiklai reikalingi baldai, įranga, priemonės. Projekto vertė – 0,44 mln. Eur.

Pagal administravimo paslaugų sutartį UAB „IDUS“ konsultavo vykdytoją projekto valdymo klausimais, patirtų išlaidų atitikimo tinkamai projekto biudžeto išlaidų kategorijai klausimais, projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo klausimais, dėl viešųjų pirkimų procedūrų, rengė mokėjimo prašymus ir ataskaitas. Projekto trukmė – 2 metai.

Užsakovas – Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt