Projektų administravimas

Mokslo žinių ir inovacijų pritaikymas ūkiuose

Pagal UAB „IDUS“ parengtą paraišką Kauno technologijos universitetui buvo skirta parama pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ projektui „Išskirtinės kokybės mėsos gaminių gamybos ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Šiame projekte mūsų įmonė vykdė ir projekto administravimo funkcijas.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ konsultavo dėl išlaidų tinkamumo finansuoti iš paramos lėšų, mokėjimo prašymų rengimo ir pirkimų procedūrų klausimais, rengė projekto įgyvendinimo ataskaitas, derino projekto vykdymo terminų ir biudžeto pasikeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra, konsultavo dėl atsiskaitymo už atliktus parodomuosius bandymus ir organizuotas lauko dienas bei seminarus.

Užsakovas – Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt