Projektų administravimas

Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione

Projektas „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione (LLI-037)“ finansuotas pagal Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Pagrindinis projekto vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės administracija. Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nicos ir Rucavos savivaldybės (Latvija).

Administruojant projektą UAB „IDUS" teikė konsultavimo paslaugas, kurias sudarė: konsultavimas projekto įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, projekto įgyvendinimo ataskaitų, viešųjų pirkimų ir kitų projekto įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimo klausimais. Projekto trukmė – 2 metai.

Įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės projekto dalį Gargždų mieste atlikta buvusios vaistinės Kvietinių g. 5 rekonstrukcija, pritaikant patalpas Gargždų turizmo informacijos centrui, ženklinti dviračių takai savivaldybės teritorijoje, įrengta informacijos vieta (infodesk), informaciniai stendai, atnaujintas internetinis puslapis.

Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt