Projektų administravimas

 Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekos ataujinimas

Projektas „Mažeikių rajono savivaldybės bibliotekos atnaujinimas (modernizavimas)“ vykdytas ir finansuotas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.

Įgyvendinant projektą atnaujintas bibliotekos pastatas, sudarytos tinkamos sąlygos bibliotekos darbuotojų veiklai ir lankytojams įsigyjant baldus ir įrangą, sutvarkyta teritorija. Projekto metu taip pat rengta techninė dokumentacija, reikalinga pastato modernizavimui, įsigytos techninės ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, vykdytas projekto viešinimas. Bendra projekto vertė – 0,58 mln. Eur.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ teikė išlaidų, įgyvendinimo terminų, biudžeto priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo konsultacijas. Projekto trukmė – 4 metai.

Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt