Projektų administravimas

Muziejaus rekonstravimas ir aplinkos sutvarkymas

Projektas „Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus rekonstravimas“ vykdytas ir finansuotas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.

Projekto metu rekonstruotas Mažeikių rajono savivaldybės muziejaus pastatas, sutvarkyta aplinkinė teritorija – atnaujinti pėsčiųjų takai, teritorijos apšvietimas, įrengti mažosios architektūros elementai, želdiniai. Projektas apėmė ir rekonstrukcijos darbams reikalingas paslaugas – techninio projekto parengimą, ekspertizę, techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, kadastrinius matavimus ir viešinimą. Bendra projekto vertė – 0,58 mln. Eur.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ teikė išlaidų, įgyvendinimo terminų, biudžeto priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo konsultacijas. Projekto trukmė – 3 metai.

Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt