Projektų administravimas

Viešųjų erdvių sutvarkymas Mažeikių mieste

Projektas „Respublikos gatvės dalies, autobusų stoties fasado, prieigų sutvarkymas“ vykdytas ir finansuotas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Regioninių ekonomikos centrų plėtra“.

Projekto metu atnaujinta asfalto danga, įrengti pėsčiųjų takai, lietaus nuotekų sistema, mažosios architektūros statiniai (suoliukai, šiukšliadėžės ir kt.), sutvarkytos žaliosios zonos, apšvietimo sistema, autobusų stoties fasadas ir prieigos. Projekto vertė – 0,83 mln. Eur.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ rengė mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų dokumentus ir su jais susijusių raštų projektus, derino dokumentus su įgyvendinančiąja institucija, vykdė projekto veiklų stebėseną ir išlaidų tinkamumo priežiūrą, rengė projekto ataskaitas. Projekto trukmė – 2 metai.

Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt