Projektų administravimas

Nuotekų tinklo plėtra ir valymo įrenginių statyba

Projektas „Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje“ vykdytas ir finansuotas pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)“.

Įgyvendinus projektą rekonstruota ir išplėsta nuotekų tvarkymo sistema Pikelių miestelyje: įrengta 326 m slėginė linija, 1764 m savitakiniai nuotekų tinklai, viena nuotekų siurblinė ir nuotekų valykla.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ teikė konsultavimo paslaugas, kurias sudarė: konsultavimas projektų įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, mokėjimo prašymų, projekto įgyvendinimo ataskaitų, viešųjų pirkimų ir kitų projekto įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimo klausimais.

Projekto trukmė – 2 metai. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt