Projektų administravimas

Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų parengimas

Projektas „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengimas Mažeikių mieste“ vykdytas ir finansuotas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Teritorijų planavimas“.

Įgyvendinant projektą parengti 152 žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo planavimo dokumentui, apie daugiabučius namus ir savivaldybei priklausančius objektus, vykdytas projekto viešinimas.

Administruojant projektą UAB „IDUS“ teikė išlaidų, įgyvendinimo terminų, biudžeto priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo konsultacijas. Projekto trukmė – 1,5 metai.

Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt